Utrata gwarancji po zerwaniu naklejki?

pink pig figurine on white surface

Producenci coraz mniej powszechnie stosują plomby gwarancyjne. Producent jednak nie musi udzielać na produkt gwarancji. Co mówi o tym prawo, co możemy zrobić w razie uszkodzenia produktu?

Prawo konsumenta

Stosowanie plomb gwarancyjnych wymaga zapisu w karcie gwarancyjnej, zerwanie takiej plomby powoduje utratę możliwości naprawy sprzętu w ramach gwarancji?Producenci stosują głownie tego typu gwarancje głownie dlatego, że przynosi im to zysk, ponieważ klient musi korzystać tylko z jego usług. Tego typu zabezpieczenie może być zastosowane na różnego rodzaju produktach. Podczas próby zerwania naklejki, materiał rozwarstwia się, pozostaje napis void. Kiedy konsument stwierdzi wadę, niezgodność z umową zakupionej rzeczy, może żądać swoich praw i ubiegać się o wymianę rzeczy na nową. Możemy wtedy odnieść się do rękojmię lub gwarancji sprzętu. Rękojmia działa pomiędzy klientem a sprzedawcą, niezależnie od producenta.

Zobacz artykuł: wdrożenie RODO

Gwarancja jest dobrowolna i funkcjonuje na linii konsument-producent. Już z samej nazwy wynika, że plomby gwarancyjna void mają związek z gwarancją nie z rękojmią. Gwarancja jest dowolnie kształtowana na warunkach gwaranta, więc może zdecydować się na zastosowanie na swoich produktach plomb. Może ustalić on warunek, że zerwanie takiej naklejki będzie skutkowało utratą gwarancji. Taki zapis będzie zgodny z literą prawa. Przysługujące konsumentowi prawo z tytułu rękojmi jest niezależne od uprawnień gwarancji. Naruszenie lub usunięcie plomby nie ma żadnego wpływu ma możliwość złożenia przez klienta reklamacji z tytułu rękojmi, która skierowana jest do sprzedawcy. Rękojmie obowiązuje 2 lata.

Gdy decydujemy się na zakup nowego sprzętu mamy nadzieję, że posłuży on ma lata, zdarza się jednak, żepo kilku miesiącach sprzęt nie działa jaki powinien. Mamy wtedy dwie drogi rozwiązania problemu, gwarancja na produkt lub rękojmie. Gwarancja jest dobrowolna i zależna od woli producenta. Jednak na mocy prawa za wadliwy towar odpowiada sprzedawca.