Stalking – zagrożenie w sieci i życiu realnym

man siting facing laptop

Stalking jest dość nowym zjawiskiem. Jednak w obecnych realiach, kiedy rozwój spraw przebiega w przyspieszonym tempie, wiek liczy się inaczej. Rozwój branży IT spowodował niewyobrażalne przyspieszenie we wszystkich sferach, których dotyczy.

Jeśli padliście ofiarą stalkerów i zostało to im udowodnione, możecie ubiegać się o odszkodowanie za stalking.

Stalking to nieprzyjemny sposób nękania, powodujący duży dyskomfort życiowy. Niestety dość trudny do udowodnienia. Jednak nie trzeba tracić nadziei.
Polskie sądy, doceniają powagę sytuacji, zmieniają podejście do procedowania. Można się o tym przekonać, obserwując publikowane co roku statystyki. Najtrudniejszy był jak zwykle początek. W ciągu pięciu lat od 2011 roku wyroki za stalking zwiększyły swoją objętość statystyczną od jednego skazanego we wspomnianym roku do prawie 130 w roku 2016.

Jak twierdzi środowisko prawników, wypowiadające się ustami autorytetów, spraw będzie przybywać. A stanie się tak za sprawą dwóch przeciwstawnych przesłanek.

Pierwsza to rozwój prawodawstwa i świadomości poszkodowanych, którzy decydują się coraz częściej na wnoszenie pozwów do sądu.
Drugą kwestią jest wzrost możliwości stalkerów, korzystających z nowoczesnych technologii.

Czy prawo nadąży za szalonym tempem zmian? Jak dotąd bywało różnie. Miejmy nadzieję, że przyspieszenie generowane przez branżę elektroniczną, wpłynie pozytywnie na wydajność prawodawstwa.