Business Scorecard

Jedną z najpopularniejszych metod kontroli i nowoczesnego zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem jestzrównoważona karta wyników (Business Scorecard – BSC). Jest ona zestawieniem kilku lub kilkunastu wskaźników określających efektywność całej działalności firmy. Wskaźniki te to tzw. kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators – KPI).

System dla firm Comarch ERP XL posiada narzędzie, które pozwala w przejrzysty sposób zdefiniować najważniejsze cele przedsiębiorstwa, śledzić stopień realizacji przyjętych założeń, a także synchronizować działania wszystkich obszarów firmy oraz indywidualnych pracowników, motywując ich do efektywniejszej pracy.

Osiągnięcia przedsiębiorstwa są mierzone w czterech płaszczyznach:

  • finansowej
  • klientów
  • procesów wewnętrznych
  • wiedzy i rozwoju.

Narzędzie Business Scorecard systemu Comarch ERP XL zostało zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie uprościć analizę wskaźników. Dzięki graficznej prezentacji statusu wskaźnika, trendu i kształtu jego wykresu bardzo łatwo ocenić, czy otrzymany wynik jest korzystny.Choć BSC jest narzędziem przeznaczonym dla kadry zarządzającej, to jednak wybrane części strategicznych kart wyników mogą być udostępniane pracownikom. Dzięki temu są oni w stanie na bieżąco śledzić efekty własnej pracy.

Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00