Dział produkcji

System Comarch ERP XL (dawniej: CDN XL) umożliwia efektywne zarządzanie surowcami, maszynami, urządzeniami, a także pracownikami biorącymi udział w procesie produkcji. Pozwala na prowadzenie kontroli terminów realizacji zleceń oraz ponoszonych nakładów finansowych. System z powodzeniem jest wykorzystywany zarówno w produkcji procesowej, jak i dyskretnej. Objęcie procesów produkcyjnych systemem Comarch ERP XL (CDN XL)  to gwarancja wytwarzania wyrobów wysokiej jakości.

Korzyści z wdrożenia Comarch ERP XL w dziale produkcji:

  • efektywne i racjonalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych
  • skuteczne zarządzanie procesem planowania produkcji z uwzględnieniem różnych algorytmów
  • możliwość określenia pochodzenia każdego towaru
  • łatwy dostęp do bieżącej kalkulacji kosztów wytworzenia produktu finalnego i możliwość ustalenia zadowalających marż
  • intuicyjna obsługa wydawania i przyjmowania surowców
  • możliwość uzyskania dokładnej informacji o technicznym koszcie wytworzenia z uwzględnieniem wszystkich kosztów pośrednich
  • automatyczne generowanie kart pracy
  • możliwość samodzielnej rejestracji wykonywanych czynności przez pracowników produkcyjnych i wykorzystanie tej wiedzy do ich wynagradzania.

Poznaj funkcje Comarch ERP XL dla firm produkcyjnych!

 

Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00