Kadra zarządzająca

W nowoczesnej firmie pojawia się potrzeba szybkiego dostępu do właściwych informacji, które pomogą podejmować trafne decyzje biznesowe. System Comarch ERP XL (CDN XL) zapewnia kadrze zarządzającej firmy szybki dostęp do przejrzystych raportów. Oprogramowanie umożliwia także bieżący monitoring realizacji planu strategicznego w oparciu o zdefiniowane wielkości.

Dzięki oprogramowaniu dla firm Comarch ERP XL zyskujesz:

  • zgromadzenie wszystkich potrzebnych informacji w jednym miejscu
  • możliwość dotarcia do ukrytych zależności pomiędzy danymi
  • szybka reakcja na zmiany dzięki mechanizmowi alertów powiadamiających o wystąpieniu niepokojących zjawisk
  • możliwość wdrożenia w firmie koncepcji zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard)
  • czytelne analizy efektywności pracy personelu
  • zwiększenie wydajności i automatyzacja pracy przedsiębiorstwa
  • poprawa wyników finansowych firmy.
Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00