Dział controllingu

Wdrożenie systemu Comarch ERP XL (dawniej: CDN XL) sprawi, że ręczne tworzenie różnego rodzaju raportów, analiz i zestawień stanie się zbędne. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa są zgromadzone w jednym miejscu – sporządzenie wielowymiarowego raportu wymaga kilku kliknięć. Pracownik działu controllingu może się zatem skupić na analizie, a nie gromadzeniu danych i ich żmudnym zestawianiu.

Ważnymi korzyściami dla działu controllingu są:

  • wszystkie potrzebne informacje zgromadzone w jednym miejscu
  • możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz i raportów
  • szybkie tworzenie budżetów, planów i prognoz
  • efektywne nadzorowanie i planowanie przepływów pieniężnych spółki
  • szybki dostęp do informacji o wynikach prowadzonej działalności
  • możliwość dotarcia do ukrytych zależności pomiędzy danymi
  • ewidencja i efektywna kontrola kosztów prowadzonej działalności
  • możliwość realizacji zasad nowoczesnego controllingu.
Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00