Business Intelligence

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga stałego dostępu do aktualnych informacji. Osoby decyzyjne w firmie często nie są świadome wszystkich procesów w niej zachodzących, natomiast narzędzie Business Intelligence pozwala im poznać i kontrolować każdy aspekt działalności.
Moduł BI systemu Comarch ERP XL umożliwia tworzenie łatwych w interpretacji, wielowymiarowych raportów. Reagowanie na zmiany rynkowe i działania konkurencji, wykorzystywanie pojawiających się szans, eliminacja wąskich gardeł i w efekcie budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu Business Intelligence stają się bardziej skuteczne.

Dane zostały pogrupowane w następujące obszary analityczne: Logistyka, CRM, Wyniki operacyjne, Płatności, Księgowość, Produkcja, Wizyty i transport.

Możliwości modułu Business Intelligence systemu Comarch ERP XL:

 • prowadzenie wielowymiarowej analizy na podstawie danych z różnych działów firmy
 • szybkie tworzenie planów, prognoz i budżetów
 • konsolidacja danych dotyczących różnych, powiązanych ze sobą firm (przydatne w jednostkach o strukturze wielofirmowej)
 • przetwarzanie informacji pochodzących z wielu baz danych
 • możliwość przeglądania raportów o każdej porze, z dowolnego miejsca
 • rozsyłanie raportów do wybranych adresatów poczty email (np. poszczególni handlowcy mogą otrzymywać tygodniowe raporty sprzedaży w swoich rejonach)
 • dostęp do raportów w przeglądarce internetowej dzięki e-BI (informacje mogą być udostępniane na zewnątrz firmy – pracownikom znajdującym się poza biurem, klientom i dostawcom
 • dostęp do raportów poprzez urządzenia mobilne – Comarch Mobilny Menadżer.

Korzyści z wdrożenia:

 • większa wiedza o tym, co faktycznie dzieje się w firmie
 • możliwość szybkiej reakcji na działania konkurencji i zmiany rynkowe
 • eliminacja tzw. ‘wąskich gardeł’
 • efektywne wykorzystanie wiedzy o klientach i ich preferencjach.

Czytaj więcej

Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00