Budżetowanie

Realizacja zdefiniowanej w narzędziu Business Scorecard strategii wymaga określenia planu działania przedsiębiorstwa w ramach poszczególnych działów. Narzędzie budżetowania służy do tworzenia planów wykorzystania różnego rodzaju zasobów i monitorowania stanu ich realizacji. Plany mogą dotyczyć przydzielania zasobów pieniężnych lub zasobów wyrażonych w innych jednostkach do realizacji różnego rodzaju celów. Dzięki oprogramowaniu Comarch ERP XL każdy uprawniony pracownik jest w stanie samodzielnie przygotować budżety. Wykorzystywanie narzędzia przekłada się na bardziej efektywne zagospodarowanie zasobów przedsiębiorstwa.
Narzędzie do budżetowania Comarch ERP XL (CDN XL) umożliwia:

  • tworzenie wielowariantowych budżetów opartych o różnorodne scenariusze
  • stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu
  • zarządzanie uprawnieniami użytkowników (np. przydzielenie praw do odczytu, edycji lub akceptacji budżetu)
  • ustalanie zróżnicowanych wag dla poszczególnych elementów budżetu
  • tworzenie budżetów kroczących, czyli budżetów przygotowanych na kilka kolejnych podokresów (np. miesięcy, kwartałów).
Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00