Projekty

Moduł Projekty oprogramowania Comarch ERP XL pozwala w przejrzysty sposób generować i zarządzać łańcuchem dokumentów w ramach danego procesu projektowego (np. ewidencjonować prowadzone przetargi, tworzone kosztorysy). Przejrzysta struktura mechanizmu ułatwi ci nadzór nad poszczególnymi etapami realizacji projektu.

Istnieje możliwość generowania wielu wersji kosztorysów, ofert itd. System umożliwia także import kosztorysów z zewnętrznych aplikacji, takich jak WinBud oraz Zuzia.

Comarch ERP XL pozwala zarządzać projektami budowlanymi. Umożliwia także zarządzanie innymi dokumentami w ramach realizowanych działań. Nowy projekt można zdefiniować z poziomu listy projektów. Z danym projektem można powiązać różnego typu dokumenty, np. zapytanie ofertowe, kosztorys zaimportowany z zewnętrznej aplikacji, ofertę sprzedaży, zamówienie sprzedaży, dokument rozchodu bądź przychodu wewnętrznego, fakturę.

Zatwierdzenie projektu umożliwi wygenerowanie harmonogramu jego realizacji – możesz sam zadecydować, czy odbędzie się ona etapami, czy też nie. Na podstawie harmonogramu realizowane jest zamówienie zakupu na potrzebne materiały (Comarch ERP XL automatycznie podpowiada, jaka ilość będzie potrzebna). Zamówienie może być szybko przekształcone na fakturę zakupu. Oprogramowanie automatycznie przenosi wszystkie dane między dokumentami, eliminując ryzyko błędnych zapisów.