Kompletacja

Moduł Kompletacji systemu Comarch ERp XL pozwoli ci tworzyć dokładne charakterystyki produktów, półfabrykatów, podzespołów czy wyrobów gotowych. Umożliwia także definiowanie receptur dla danego wyrobu i obsługę wielu wariantów składników surowcowych i usług.

Jak to działa?

Realizacja kompletacji
Kartoteka zleceń kompletacyjnych (na wytworzenie i na dekompletację produktu) pozwala płynnie zarządzać ich realizacją. Z poziomu zlecenia generowane są dokumenty RW/PW na surowce konieczne w realizacji zlecenia (dla całego zlecenia, poszczególnych produktów lub surowców związanych ze zleceniem), a także dodatkowe dokumenty RW, np. dla materiałów niezwiązanych z wykorzystywaną normą kompletacyjną. W momencie ukończenia zlecenia następuje rozliczenie zasobów materiałowych oraz usług. Automatycznie wyliczane są koszty związane z wytworzonymi wyrobami gotowymi. Istnieje możliwość rozdzielenia etapu realizacji zleceń od ich rozliczania. Pozwala to na ukrycie wartości składników i produktów przed operatorami obsługującymi moduł oraz na przekazywanie gotowych wyrobów do dalszej obróbki bez konieczności rozliczania zleceń, w wyniku których te produkty powstały.

System obsługuje także zwroty surowców oraz przyjęcia produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji.
Użytkownik ma wgląd w zawsze aktualne stany magazynowe, dostawy i zamówienia zakupu. Istnieje możliwość ingerencji w proces i strukturę danego wyrobu. Moduł obsługuje również proces dekompletacji, stosowany przy dekompozycji całości na elementy pierwsze (np. rozbiór, remont, procesy sortowania, przepakowanie itp.)

Rozliczenie kompletacji
Efektem realizacji zleceń jest przyjęcie na magazyn gotowych produktów (kompletacja) bądź składników (dekompletacja).

System Comarch ERP XL umożliwia rozliczanie kosztów na dwa sposoby:

  • rozliczenie wyrobów gotowych według kosztów ewidencyjnych ustalonych na zleceniu
  • rozliczenie według kosztów rzeczywistych, oparte o koszt księgowy, czyli wartość pobranych zasobów.

Istnieje również możliwość częściowego lub całościowego rozliczenia zleceń kompletacyjnych.