Zamówienia

Dzięki systemowi Comarch ERP XL obsługa zamówień stanie się szybka jak nigdy dotąd!

Jak to możliwe? Wszystkie rodzaje dokumentów wprowadzanych w module Zamówienia mogą być ze sobą powiązane w sposób odzwierciedlający różnorodne procesy handlowe, a określone mechanizmy pozwolą ci sprawniej realizować cały proces realizowania zamówień.

Oferty. System Comarch ERP XL pozwala tworzyć oferty sprzedaży oraz ewidencjonować te otrzymywane. Oba procesy można powiązać – z oferty od dostawcy można utworzyć ofertę sprzedaży, w której ceny mogą być skalkulowane z uwzględnieniem cen zakupu z oferty źródłowej.

Zamówienia. W systemie Comarch ERP XL można rejestrować zamówienia sprzedaży, zakupu oraz zamówień wewnętrznych (np. w przypadku firm wielooddziałowych). Mogą być one źródłem dokumentów handlowych, realizujących wybrane pozycje zamówienia, a także wiele zamówień jednocześnie.

Rabaty i promocje. Tak, jak jest to w przypadku modułu Sprzedaż, naliczanie rabatów w module zamówień systemu Comarch ERP XL odbywa się według określonych mechanizmów. W całym procesie sprzedaży, który może rozpocząć się ofertą, a zakończyć fakturą, stosowany jest ten sam spójny system rabatowy.

Rezerwacje towaru. Potwierdzenie zamówienia powoduje zarezerwowanie towaru w magazynie na czas określony w zamówieniu. Jeśli zasoby są niewystarczające, w określeniu kolejności realizacji transakcji system Comarch ERP XL bierze pod uwagę takie kryteria, jak priorytet i uzgodniona data realizacji.

Optymalizacja zamówień zakupu może być dokonywana w oparciu o takie kryteria, jak najkrótszy termin dostawy, najniższa cena, minimalna ilość dostawców.

Przydzielanie zasobów do zamówień. Zasoby towaru są rejestrowane wraz z jego przyjęciem. Następnie mogą one zostać automatycznie przydzielone do zamówień oczekujących odbiorców, w oparciu o zdefiniowane kryteria.

Raport niezrealizowanych pozycji zamówień. System Comarch ERP XL pozwala na analizę jeszcze niezrealizowanych pozycji zamówień (np. dla wybranego towaru, grupy towarowej, magazynu, dostawcy, odbiorcy itp.).

Faktury zaliczkowe. Do zarejestrowanych zamówień możesz wystawić faktury zaliczkowe, które z kolei mogą być uwzględniane podczas tworzenia dokumentów realizujących zamówienie.