Import

Jeśli sprowadzasz towary z zagranicy, na pewno zależy ci na poprawności wystawianych dokumentów i prowadzonych rozliczeń. System dla firm Comarch ERP XL bardzo usprawnia obsługę importu.

Moduł Import, ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami systemu Comarch ERP XL, umożliwia obsługę zakupów zagranicznych (zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i poza nią). Można stosować różnorodne modele działania; różna może być także kolejność wystawiania dokumentów.

Dokumenty. Podstawowe dokumenty rejestrujące zakupy zagraniczne w Comarch ERP XL to: zamówienie zakupu, faktura importowa, SAD, faktura wewnętrzna, przyjęcie zewnętrzne.

Skład celny. Towar może być przyjmowany do składu celnego według procedury 7100, a wyprowadzany według procedury 4071. W systemie Comarch ERP XL są rejestrowane odpowiednie dokumenty SAD. Istnieje możliwość sprzedaży zagranicznej wprost ze składu celnego z wykorzystaniem faktur eksportowych modułu Sprzedaż.

Koszty dodatkowe. Podczas wyliczania opłat należnych czy wyceny towaru przyjmowanego do magazynu system Comarch ERP XL oferuje mechanizmy uwzględniania kosztów dodatkowych, m.in. opłat za transport i pakowanie.

Nieustalona wartość dostawy. Kosztu zakupu towaru może być ustalany w dowolnym momencie, również po sprzedaży przyjętego towaru (patrz: moduł Sprzedaż systemu Comarch ERP XL). Funkcjonalność ta obsługuje także mechanizmy doliczania kosztów dodatkowych do wartości towaru.

Intrastat. Oprogramowanie Comarch ERP XL umożliwia generowanie deklaracji Intrastat (dotyczące nabycia towaru wewnątrz wspólnoty europejskiej). Mogą one być eksportowane do plików zgodnych ze standardem obowiązującym przy składaniu deklaracji w formie elektronicznej.