Handel i logistyka

System Comarch ERP XL (dawniej: CDN XL) całościowo wspiera zarządzanie obszarami sprzedaży, zamówień, importu, gospodarki magazynowej, sprzedaży sieciowej, sprzedaży mobilnej, a także analizy logistyczne i serwis. Dzięki Comarch ERP XL (CDN XL) procesy operacyjne w tych obszarach tworzą łańcuch logicznie powiązanych czynności, dzięki czemu możesz znacznie zredukować nakłady pracy związane z wielokrotnym wykonywaniem tych samych operacji. System informatyczny Comarch ERP XL dopasowuje się do specyfiki danej branży, dzięki czemu masz pewność, że zostaną zaspokojone indywidualne potrzeby twojej firmy.

Rozbudowane moduły Comarch ERP XL (dawniej: Comarch CDN XL) umożliwiają pełną obsługę zakupów, sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz gospodarki magazynowej w firmie. System ERP wspiera wypracowane w firmie modele działania, pozwalając na zrealizowanie wielu różnych sposobów postępowania przy pomocy wielu różnych sekwencji tworzenia dokumentów.

Różne rodzaje transakcji. Comarch ERP XL obsługuje różne rodzaje dokumentów dotyczących m.in.: sprzedaży krajowej, eksportu, dostawy wewnątrz Unii Europejskiej, sprzedaży tax free, transakcji z rolnikiem ryczałtowym.

Rabaty i promocje. Comarch ERP XL wspiera prowadzenie rozbudowanej polityki cenowej. Obsługuje zróżnicowane cenniki i rabaty w zależności od oddziału firmy. Może również kontrolować marżę minimalną, wyliczaną na podstawie dowolnie określonej ceny bazowej.

Nieustalona wartość dostawy. System Comarch ERP XL  umożliwia fakturowanie przyjętego na magazyn na podstawie dokumentów ilościowych towaru o nieznanej wartości (w sytuacji, gdy musi on trafić do klientów zanim dostawca wystawi fakturę). Jej ustalenie może nastąpić później, po zarejestrowaniu faktury od dostawcy. Spowoduje to ustalenie wartości zasobów oraz naliczenie właściwego kosztu własnego na wystawionych dokumentach sprzedaży.

Automatyczne korekty. Wystarczy określić ilość albo wartość do korekty, aby system Comarch ERP XL wyszukał dokumenty, które należy skorygować. Dzięki temu obsługa zwrotu towarów staje się bardziej efektywna.

Sprzedaż detaliczna. Interfejs przeznaczony do pracy na stanowisku sprzedaży pozwala sprawnie wystawiać podstawowe dokumenty sprzedaży oraz rejestrować zapłaty. Czynności te mogą być wykonywane przy użyciu klawiatury, ekranu dotykowego i czytnika kodów kreskowych.

Reklamacje. Comarch ERP XL obsługuje realizację reklamacji zgłaszanych przez nabywców oraz rejestruje te zgłaszane dostawcom.

Atrybuty. System Comarch ERP XL posiada wbudowane mechanizmy kopiowania danych podczas wystawiania dokumentów – użytkownik może również definiować własne szablony, pozwalające wprowadzać dodatkowe dane kontrahenta, towaru czy dokumentu.

Dzięki systemowi Comarch ERP XL obsługa zamówień stanie się szybka jak nigdy dotąd!

Jak to możliwe? Wszystkie rodzaje dokumentów wprowadzanych w module Zamówienia mogą być ze sobą powiązane w sposób odzwierciedlający różnorodne procesy handlowe, a określone mechanizmy pozwolą ci sprawniej realizować cały proces realizowania zamówień.

Oferty. System Comarch ERP XL pozwala tworzyć oferty sprzedaży oraz ewidencjonować te otrzymywane. Oba procesy można powiązać – z oferty od dostawcy można utworzyć ofertę sprzedaży, w której ceny mogą być skalkulowane z uwzględnieniem cen zakupu z oferty źródłowej.

Zamówienia. W systemie Comarch ERP XL można rejestrować zamówienia sprzedaży, zakupu oraz zamówień wewnętrznych (np. w przypadku firm wielooddziałowych). Mogą być one źródłem dokumentów handlowych, realizujących wybrane pozycje zamówienia, a także wiele zamówień jednocześnie.

Rabaty i promocje. Tak, jak jest to w przypadku modułu Sprzedaż, naliczanie rabatów w module zamówień systemu Comarch ERP XL odbywa się według określonych mechanizmów. W całym procesie sprzedaży, który może rozpocząć się ofertą, a zakończyć fakturą, stosowany jest ten sam spójny system rabatowy.

Rezerwacje towaru. Potwierdzenie zamówienia powoduje zarezerwowanie towaru w magazynie na czas określony w zamówieniu. Jeśli zasoby są niewystarczające, w określeniu kolejności realizacji transakcji system Comarch ERP XL bierze pod uwagę takie kryteria, jak priorytet i uzgodniona data realizacji.

Optymalizacja zamówień zakupu może być dokonywana w oparciu o takie kryteria, jak najkrótszy termin dostawy, najniższa cena, minimalna ilość dostawców.

Przydzielanie zasobów do zamówień. Zasoby towaru są rejestrowane wraz z jego przyjęciem. Następnie mogą one zostać automatycznie przydzielone do zamówień oczekujących odbiorców, w oparciu o zdefiniowane kryteria.

Raport niezrealizowanych pozycji zamówień. System Comarch ERP XL pozwala na analizę jeszcze niezrealizowanych pozycji zamówień (np. dla wybranego towaru, grupy towarowej, magazynu, dostawcy, odbiorcy itp.).

Faktury zaliczkowe. Do zarejestrowanych zamówień możesz wystawić faktury zaliczkowe, które z kolei mogą być uwzględniane podczas tworzenia dokumentów realizujących zamówienie.

Jeśli sprowadzasz towary z zagranicy, na pewno zależy ci na poprawności wystawianych dokumentów i prowadzonych rozliczeń. System dla firm Comarch ERP XL bardzo usprawnia obsługę importu.

Moduł Import, ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami systemu Comarch ERP XL, umożliwia obsługę zakupów zagranicznych (zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i poza nią). Można stosować różnorodne modele działania; różna może być także kolejność wystawiania dokumentów.

Dokumenty. Podstawowe dokumenty rejestrujące zakupy zagraniczne w Comarch ERP XL to: zamówienie zakupu, faktura importowa, SAD, faktura wewnętrzna, przyjęcie zewnętrzne.

Skład celny. Towar może być przyjmowany do składu celnego według procedury 7100, a wyprowadzany według procedury 4071. W systemie Comarch ERP XL są rejestrowane odpowiednie dokumenty SAD. Istnieje możliwość sprzedaży zagranicznej wprost ze składu celnego z wykorzystaniem faktur eksportowych modułu Sprzedaż.

Koszty dodatkowe. Podczas wyliczania opłat należnych czy wyceny towaru przyjmowanego do magazynu system Comarch ERP XL oferuje mechanizmy uwzględniania kosztów dodatkowych, m.in. opłat za transport i pakowanie.

Nieustalona wartość dostawy. Kosztu zakupu towaru może być ustalany w dowolnym momencie, również po sprzedaży przyjętego towaru (patrz: moduł Sprzedaż systemu Comarch ERP XL). Funkcjonalność ta obsługuje także mechanizmy doliczania kosztów dodatkowych do wartości towaru.

Intrastat. Oprogramowanie Comarch ERP XL umożliwia generowanie deklaracji Intrastat (dotyczące nabycia towaru wewnątrz wspólnoty europejskiej). Mogą one być eksportowane do plików zgodnych ze standardem obowiązującym przy składaniu deklaracji w formie elektronicznej.

System dla firm Comarch ERP XL pozwoli ci lepiej zarządzać magazynem i usprawni pracę działu logistyki.

Magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie Comarch ERP XL pozwala tworzyć rozbudowane struktury przestrzenne opisane wieloma parametrami. Określa optymalne rozmieszczenie zasobów w magazynie, z uwzględnieniem ich wymiarów, wagi, a także takich czynników, jak minimalna odległość od innego towaru. Trójwymiarowa wizualizacja umożliwia wirtualne poruszanie się po magazynie oraz ocenę zapełnienia regałów.

Bilans stanu towarów. Specjalne narzędzia Comarch ERP XL wyliczają ilość towaru niezbędną do zrealizowania zamówień klientów czy utrzymania określonego stanu zapasów. Następnie wygenerowany zostaje odpowiedni dokument, np. zamówienie zakupu, zlecenie produkcyjne, itp.

Transport. Rozwiązanie Comarch ERP XL pozwala generować dokumenty spedycyjne, prowadzić ewidencję paczek, wysyłek, pojazdów oraz kosztów transportu. Umożliwia optymalizację źródeł dostaw, a także ustalenie najkrótszego terminu realizacji zamówień.

Kaucje. W systemie Comarch ERP XL możliwe jest prowadzenie ewidencji kaucji (pobieranych np. za opakowania zwrotne). Tworzenie odpowiednich dokumentów i naliczanie kaucji jest w dużym stopniu zautomatyzowane.

Wykorzystanie technologii mobilnych. Pracę działu logistyki usprawni aplikacja Comarch Mobilny Magazynier, obsługująca m.in. kolektory danych i czytniki kodów kreskowych.

Comarch_erp_retailSystem Comarch ERP XL (dawniej Comarch CDN XL) współpracuje z oprogramowaniem Comarch ERP Retail, przeznaczonym do kompleksowego zarządzania siecią sprzedaży detalicznej, począwszy od centrali sieci handlowej, a na punkcie sprzedaży skończywszy.
Comarch ERP Retail obsługuje sieci detaliczne o strukturze rozproszonej. System można integrować z innymi rozwiązaniami.

Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż przeznaczona jest dla przedstawicieli handlowych pracujących głównie w delegacjach i w siedzibach klientów.
Aplikacja pracuje na systemie operacyjnym Android oraz Windows Mobile.

Comarch Mobilny Sprzedawca pozwala składać zamówienia w siedzibie klienta, a następnie przesyłać je do centrali. Praca z aplikacją jest niezwykle intuicyjna. Przyjmowanie zamówień jest szybsze i bardziej efektywne (m.in. poprzez głosowe wyszukiwanie towarów), a filtrowanie dużej ilości danych, np. listy towarów, odbywa się bardzo sprawnie. Poszczególne działy firmy mają natychmiastowy dostęp do informacji spływających od przedstawicieli do centrali. Firma działa efektywnieji zyskuje bardziej nowoczesny wizerunek.

Niektóre funkcje:

  • historia transakcji, aktualnych promocji i rabatów, dostępności towarów, zobowiązań lub należności
  • możliwość wydruku dokumentów w siedzibie klienta
  • prosty w obsłudze interfejs z automatycznymi podpowiedziami zadań do wykonania
  • brak konieczności raportowania dzięki możliwości połączenia z centralą firmy.

Moduł Business Intelligence systemu Comarch ERP XL umożliwia kompleksowe raportowanie i przekrojowe analizowanie danych związanych z transakcjami sprzedaży towarów i usług, stanami magazynowymi, transakcjami zamówień, ofert oraz zakupów. Narzędzie to pozwala także śledzić ilość i wartość towarów w magazynie oraz ich przesunięcia.

Zyskujesz wgląd w informacje bieżące oraz archiwalne. Oprócz standardowych informacji o stanach magazynowych masz dostęp do analiz prezentujących wskaźniki dotyczące rotacji towarów i ilości dni sprzedaży, na które jest pokrycie w magazynie (np. DOS – Days of Sales). Dodatkowo moduł Business Intelligence systemu Comarch ERP XL pozwala na przeprowadzenie analiz typu ABC i RFM.

Moduł Serwis systemu Comarch ERP XL (dawniej: Comarch CDN XL) umożliwia ewidencjonowanie, realizację i rozliczanie zleceń serwisowych. Specjalne narzędzia pomagają nie tylko zarejestrować zamówione usługi i przypisać im konieczne składniki oraz „robociznę”, ale także automatyzują wydawanie towaru i generowanie dokumentów służących do rozliczenia wykonanych usług. Niezbędne informacje są pobierane z pozostałych modułów systemu Comarch ERP (CDN XL).

Dzięki Comarch ERP XL będziesz szybko i sprawnie realizować zlecenia serwisowe. Po zarejestrowaniu zlecenia serwisowego generowane są rezerwacje niezbędnych zasobów. Realizacji zlecenia towarzyszy generowanie dokumentów rejestrujących wydanie składników (WZ), faktur sprzedaży oraz paragonów. System Comarch ERP XL pozwoli ci optymalizować planowanie zleceń serwisowych, monitorować aktualny stan ich realizacji i kontrolować koszty.

Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00