Środki trwałe

Moduł Środki trwałe systemu Comarch ERP XL (dawniej: CDN XL) umożliwia ewidencję wszystkich elementów składających się na majątek firmy, takich jak wartości materialne, niematerialne i prawne oraz wartościowe wyposażenie. W module tym możesz dodawać składniki majątku trwałego, zwiększać lub zmniejszać ich wartość, amortyzować je, przeliczać ich wartość oraz likwidować, a także zmieniać osobę odpowiedzialną za nadzór. Do powyższych czynności służą stosowne dokumenty.

Liczba ksiąg inwentarzowych, służących do ewidencji środków trwałych, uzależniona jest wyłącznie od indywidualnych potrzeb użytkownika. Wprowadzone elementy środków trwałych możesz przypisać do zdefiniowanych przez ciebie grup. Grupy te mogą mieć strukturę wielopoziomową, a dany element może należeć do kilku grup.

Oprogramowanie dla firm Comarch ERP XL (CDN XL) pozwala na dwutorową amortyzację środków trwałych, w ujęciu bilansowym oraz podatkowym. W obydwu przypadkach możliwe jest wprowadzenie opisu analitycznego. Kwota odpisów amortyzacyjnych obliczana jest na podstawie wskazanej metody oraz stawki. Okresy naliczenia odpisów definiuje użytkownik. Odpisy możesz obliczać zgodnie z metodą liniową, degresywną lub jednorazową. Na czas naprawy danego środka możesz wstrzymać jego amortyzację.

Moduł do obsługi środków trwałych systemu Comarch ERP XL wyposażony jest w funkcjonalność pozwalającą na zestawianie planowanych amortyzacji z rzeczywiście przeprowadzonymi.
System pozwala na wykonanie dynamicznych raportów w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika parametry, takie jak zakres czasu czy wskazany środek trwały.