Analizy księgowe

Moduł Księgowość systemu Comarch ERP XL (dawniejsza nazwa: Comarch CDN XL) pozwala analizować obroty i salda na kontach księgowych oraz generować różnorodne zestawienia księgowe. Obroty i salda mogą być analizowane za dowolny okres, z uwzględnieniem typu konta, wybranej klasy kont czy waluty zapisów. Podczas tworzenia raportów system daje ci możliwość elastycznego wyboru pomiędzy zapisami z bufora, z księgi głównej czy wszystkich dekretów bez względu na status.

Jednocześnie użytkownik ma wgląd do zestawień księgowych tworzonych w systemie Comarch ERP XL, np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.

Dane z obszaru Księgowości stanowią nie tylko obowiązkową ewidencję zdarzeń gospodarczych, ale również – dzięki współpracy z narzędziami Business Intelligence – są bazą informacji potrzebnych do podejmowania decyzji zarządczych. Oprogramowanie dla firm Comarch ERP XL jest doskonałym narzędziem wspierającym pracę księgowych, audytorów i dyrektorów finansowych. Doskonale sprawdza się także w biurach rachunkowych, oferujących outsourcing księgowy.