Wyniki operacyjne

System dostarcza kompleksowych informacji o wynikach finansowych osiąganych zarówno przez całą firmę, jak i jej pododdziały. Transakcje są dzielone na podstawie dokumentów handlowych na kosztowe, niekosztowne, przychodowe i nieprzychodowe z uwzględnieniem możliwości raportowania specyficznych kategorii finansowych tzw. nie-kosztów i nie-przychodów. Daje to obraz zgodnej z rzeczywistością sytuacji finansowej firmy, znacznie ułatwiając planowanie i rozliczenia podatkowe.