Produkcja

Firmy produkcyjne charakteryzują się zwiększonymi potrzebami informacyjnymi, szczególnie z obszaru zarządzania procesem produkcyjnym, który musi być zgodny z rygorystycznymi normami i reżimami technologicznymi. Business Intelligence w Comarch ERP XL umożliwia uzyskanie pełnej informacji na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie.

W ten sposób użytkownik może precyzyjnie kontrolować ilość poszczególnych pozycji zlecenia produkcyjnego, jak np.: ilość potrzebnych surowców, terminy wykonania wyrobów gotowych oraz półproduktów, a także stopień realizacji zlecenia wraz z odchyleniami od planu. System pozwala także na analizę kosztów materiałowych w oparciu o daną technologię (czasochłonność, pracochłonność i obciążenie stanowisk produkcyjnych przy wykonaniu poszczególnych operacji wykorzystując odpowiednie zasoby produkcyjne). Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający mogą szybko zareagować na wszelkie usterki techniczne poszczególnych maszyn, odchylenia od planu, czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy.