Logistyka

Moduł BI umożliwia kompleksowe raportowanie i wieloprzekrojowe analizowanie danych związanych z transakcjami sprzedaży towarów i usług, stanami magazynowymi, transakcjami zamówień, ofert oraz zakupów. Narzędzie to pozwala także śledzić ilość i wartość towarów w magazynie oraz ich przesunięcia. Użytkownik ma wgląd w informacje bieżące oraz archiwalne. Oprócz standardowych informacji o stanach magazynowych dostępne są analizy prezentujące wskaźniki dotyczące rotacji towarów i ilości dni sprzedaży, na które jest pokrycie w magazynie (np. DOS – Days of Sales). Dodatkowo moduł Business Intelligence pozwala na przeprowadzenie analiz typu ABC i RFM.