Data Mining

Analizy Data Mining charakteryzują się wyższym poziomem agregacji niż standardowe raporty Business Intelligence, ponieważ nie tylko prezentują sytuację bieżącą, ale także dają możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości. Data Mining w systemie Comarch ERP XL pozwala na „drążenie danych”.

Koszyk zakupów to analiza pozwalająca na wyselekcjonowanie kombinacji produktów, które najczęściej sprzedają się w jednej transakcji.
Prognoza sprzedaży to predykcja wielkości sprzedaży oraz uzyskanej marży na podstawie danych historycznych, co pozwala optymalizować zarządzanie zakupami, dostawami oraz innymi zasobami w przedsiębiorstwie.
Segmentacja klientów pozwala wyróżnić grupy kontrahentów na podstawie wskazanych cech (wielkość sprzedaży, branża itd.). Pozwala ona trafnie określić grupy docelowe dla podejmowanych działań handlowych i marketingowych.