CRM

W obszarze CRM można prowadzić analizy skuteczności kampanii marketingowych, struktury kontrahentów, kontrolować przychody, koszty i ilość sprzedawanych towarów. Istnieje możliwość porównywania wartości oczekiwanych z rzeczywistymi. Narzędzie BI pozwala na kontrolę efektywności i planowanie czasu pracy osób biorących udział w akcji marketingowej (analiza operatorów, akwizytorów, kontrahentów itp.).