Procesy i obieg dokumentów

Moduły Obieg Dokumentów oraz Modelowanie Procesów, będące częścią oprogramowania Comarch ERP XL, pozwalają na definiowanie ścieżek przepływu pracy i obiegu dokumentów w firmie.

Obieg dokumentów 

Bardzo duża ilość dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy sprawia, że w wielu firmach pojawiają się trudności w bezbłędnym zarządzaniu korespondencją i dokumentami.

Moduł Obieg Dokumentów Comarch ERP XL umożliwia nadzorowanie etapów pracy z danym dokumentem (od dostarczenia go do firmy, poprzez wprowadzane zmiany, aż do odnotowania korespondencji w ewidencji poczty wychodzącej). Istnieje możliwość przechowywania dokumentów w wersji elektronicznej, dodawania załączników oraz ich późniejszej modyfikacji. Filtrowanie i oznaczanie dokumentów kodem EAN pozwala na sprawne wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Obsługa dokumentów w aplikacji WWW

Dostęp do dokumentów i ich obsługa jest możliwa także z poziomu przeglądarki internetowej. Użytkownik ma możliwość podglądu najważniejszych informacji o dokumencie oraz schematu graficznego obrazującego dotychczasowy obieg dokumentu. Wyświetlona zostaje informacja o zadaniach do wykonania wraz z osobami za to odpowiedzialnymi.

Modelowanie procesów

Zadaniem modułu BPM jest optymalizacja procesów zachodzących w firmie. Zarządzanie procesowe sprzyja przejrzystości działań wewnątrz organizacji i umożliwia ich kontrolę. Moduł Modelowanie Procesów systemu Comarch ERP XL pozwala zanalizować, zdefiniować i zaprojektować procedury działania, co przekłada się na zautomatyzowanie procesów biznesowych i zwiększenie wydajności pracy. To z kolei przyczynia polepsza jakość obsługi klienta i przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.
Praca z systemem jest prosta i intuicyjna. Za pomocą jednego kliknięcia myszką pracownik kadry zarządzającej może w czasie rzeczywistym śledzić postęp danego procesu.
Każdy pracownik ma przypisaną własną skrzynkę zadań. System Comarch ERP XL generuje przypomnienia o konieczności ich zrealizowania. Jeśli dane zadanie nie wymaga podejmowania decyzji przez pracownika, może zostać wykonane automatycznie, bez jego udziału, co przyczyni się do zautomatyzowania części procesów w firmie.

Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00