Branża rolno-spożywcza

Oprogramowanie Comarch ERP XL (CDN XL) jest rozwiązaniem całkowicie polskim, przeznaczonym dla średnich i dużych przedsiębiorstw działających w branży rolnej i spożywczej. Jego funkcjonalności zostały dostosowane do rodzimych i zagranicznych realiów gospodarczych. System Comarch ERP XL zapewnia kompleksową obsługę i automatyzację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, jednocześnie dopasowując się do indywidualnych potrzeb klienta.
Wdrożenie systemu poprawi funkcjonowanie firmy sektora rolno-spożywczego w zakresie zarządzania produkcją, sprzedażą, magazynami, zasobami ludzkimi oraz raportowania rezultatów pracy.

Specyfika branży spożywczej związana jest z krótkim okresem ważności produktów oraz potrzebą szybkiej realizacji zamówień. Sprawą niezwykłej wagi jest zatem aktywne planowanie zaopatrzenia w surowce oraz kontrola działań logistycznych na poszczególnych etapach łańcucha dostaw. Rozwiązanie dla branży spozywczej

Comarch ERP XL daje możliwość prognozowania popytu na podstawie danych historycznych, umożliwia również planowanie czasu pracy maszyn i pracowników oraz utrzymywanie zapasów magazynowych na optymalnym poziomie.  Producent oprogramowania – firma Comarch – posiada duże doświadczenie w obsłudze dystrybucji, kontraktacji płodów rolnych, trzody chlewnej oraz kontroli zmiany wagi produktów. W przedsiębiorstwach, w których kontraktacja surowców należy do kluczowych działań, odpowiedni moduł umożliwia sprawne ewidencjonowanie oraz aktualizację wszystkich informacji dotyczących umowy z dostawcą.

Istotną funkcjonalnością, usprawniającą pracę magazyniera i działu produkcji, jest obsługa urządzeń mobilnych, np. kolektorów danych i czytników kodów kreskowych. Przedstawiciele handlowi pracujący poza firmą mogą zdalnie łączyć się z systemem i wprowadzać dane dotyczące potencjalnych nabywców lub zrealizowanych transakcji.

Inne funkcjonalności systemu Comarch ERP XL:

 • zarządzanie technologiami produkcyjnymi
 • zarządzanie procedurami kontroli – monitorowanie poszczególnych partii surowców, produktów (zgodność ze standardami ISO i HACCP)
 • integracja z systemem wagowym
 • ewidencja transakcji z rolnikiem ryczałtowym
 • obsługa czytników kodów kreskowych.

Oprogramowanie dla firm branży spożywczej Comarch ERP XL (CDN XL) daje możliwość pełnego wsparcia procesów sprzedaży – od zapytania ofertowego, poprzez ofertę, aż do zamówienia. Wśród wielu udogodnień można wymienić m.in. rozbudowaną politykę cenową - cenniki (także w walucie), promocje, złożone rabaty, czy obsługę sprzedaży/dystrybucji z wykorzystaniem różnorodnych form obiegu dokumentów rejestrujących ten proces.

Comarch ERP XL pozwala zarządzać magazynem wysokiego składowania, umożliwia obsługę składów konsygnacyjnych oraz współpracę z drukarkami etykiet dzięki czemu firmy produkcyjne oraz centra dystrybucyjne mogą sprawnie zarządzać logistyką przedsiębiorstwa.

Zalety wdrożenia systemu Comarch ERP XL (CDN XL) w przedsiębiorstwie rolno-spożywczym:

 • zwiększenie sprzedaży i bardziej efektywne pozyskiwanie nowych klientów
 • integracja poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa i automatyzacja rutynowych czynności
 • minimalizacja ryzyka powstawania błędów
 • możliwość tworzenia analiz i wielowymiarowych raportów
 • efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa
 • natychmiastowy dostęp do aktualnych i zgodnych z rzeczywistością informacji o poszczególnych obszarach firmy (produkcja, przychody, koszty, sprzedaż)
 • kompleksowa obsługa zakupów, sprzedaży i gospodarki magazynowej
 • sprawny system budżetowania
 • bieżąca ocena rentowności oraz kontrola przepływów pieniężnych.
Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00