Branża farmaceutyczna / chemiczna

Oprogramowanie Comarch ERP XL doskonale sprawdzają się w branży farmaceutycznej oraz chemicznej, o czym świadczy duża liczba udanych wdrożeń. System pomaga sprostać rygorystycznym wymaganiom i przepisom bezpieczeństwa obowiązującym w firmach wytwarzających wyroby farmaceutyczne oraz chemiczne. Zapewnia wysoką jakość wyrobów i usprawnia wszystkie procesy w przedsiębiorstwie. Pomaga zautomatyzować rutynowe czynności oraz integruje wszystkie obszary funkcjonowania firmy.

Korzyści z wdrożenia systemu ERP XL w firmie farmaceutycznej/chemicznej:

  • bieżąca kalkulacja ceny wytworzenia produktu finalnego (możliwość ustalenia zadowalających marż)
  • możliwość kontroli kosztów prowadzonej działalności
  • zwiększenie efektywności pracy
  • racjonalne wykorzystanie zasobów magazynowych i maszynowych
  • gwarancja bezpieczeństwa oraz dostępu do wszystkich danych z jednego miejsca
  • możliwość wykorzystywania różnorodnych jednostek miary
  • kontrola terminu ważności produktów
  • sprawna komunikacja pomiędzy oddziałami
  • pełna obsługa księgowości
  • możliwość tworzenia zaawansowanych analiz sprzedaży oraz wyników prowadzonej działalności.

Efektywne zarządzanie produkcją
System dla firm Comarch ERP XL obsługuje złożone, wieloetapowe procesy technologiczne. Pozwala precyzyjnie definiować receptury, identyfikować pochodzenie surowców, oznaczać stopień zagrożenia ADR i zarządzać procesami kontroli. Użytkownik ma wgląd w aktualne informacje o przebiegu produkcji, zyskuje także kompleksowe narzędzia do rozliczania produkcji. System ERP XL pozwala efektywnie zarządzać parkiem maszynowym i czasem pracy osób zatrudnionych. Jest zgodny z wymaganiami systemów do zarządzania jakością ISO.

Sprawne zarządzanie zasobami magazynowymi
Wdrożenie systemu Comarch ERP XL pomaga zwiększyć efektywność współpracy z dostawcami i odbiorcami, zapewnia utrzymanie bezpiecznego zapasu surowców oraz prowadzi obsługę składów konsygnacyjnych. Comarch ERP XL umożliwia zarządzanie magazynem w oparciu o radiowe kolektory danych. Obsługuje także kody kreskowe. Użytkownik ma wgląd w zawsze aktualne informacje na temat historii towaru, aktualnych stanów magazynowych i dokonanych rezerwacjach. Wizualizacja magazynu pozwoli na szybką ocenę zapełnienia poszczególnych miejsc składowania.

Skuteczne zarządzanie sprzedażą:
System ERP XL ulepsza obsługę klienta, zachowując informacje o kontaktach i działaniach ukierunkowanych na poszczególne grupy odbiorców. Pozwala dokonywać szybkich ocen efektywności kampanii sprzedażowych, a także tworzyć prognozy sprzedaży z wykorzystaniem rozmaitych scenariuszy biznesowych. Wdrożenie systemu pozwoli również prowadzić rozbudowaną politykę cenową.

Business Intelligence
Moduł Business Intelligence oprogramowania Comarch ERP XL wspiera podejmowanie trafnych decyzji operacyjnych i strategicznych. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska mają wgląd do zawsze aktualnych i prawdziwych informacji na temat funkcjonowania firmy, prezentowanych w formie przystępnych wykresów, map i schematów. Mechanizm alertów informuje o wystąpieniu niepokojących zjawisk i pozwala szybko na nie zareagować.

Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00