Comarch ERP XL 2015 i jego nowy moduł Business Intelligence

Najciekawszym modułem jaki został rozwinięty w Comarch ERP XL 2015 jest Business Intelligence. Moduł ten w systemie ERP XL jest odpowiedzialny za wspieranie decyzji jakie są podejmowane w przedsiębiorstwie, na każdym szczeblu zarządzania.

Comarch ERP XL 2015 - Business IntelligenceW nowej wersji i dokonano kolejnych modyfikacji. Jedną z nich jest dostosowanie pracy użytkowników na dużych zbiorach danych.
Warunki te zostały osiągnięte poprzez zastosowanie nowego typu raportu występującego w formie tabeli. Rozbudowano również raporty opierające się o mapy, co wpływa na możliwość wprowadzania własnych map. Kolejnym zmienionym obszarem są Kadry i Płace.
Udoskonalenia w tym obszarze pozwalają na uzyskanie znacznie bardziej czytelniejszych analiz. Dzieje się tak poprzez zamieszczanie informacji
na temat obecności, nieobecności, i planów urlopowych pracowników. Analiza dodatkowych kosztów zakupów, która również została dodana
do najnowszej wersji, wpływa na jeszcze lepszy odbiór Comarch ERP XL 2015 przez wszystkich użytkowników. Przebudowano również sposób dokonywania zmian opisów dokumentów analitycznych znajdujących się w buforze. Dzięki takiej modyfikacji dostępność do wybranych formularzy jest jeszcze bardziej możliwa, a wprowadzanie w nich poprawek minimalizuje ilość niepotrzebnych działań naprawczych.

Powyższe informacje to jedynie opis kilku usprawnień jakie zostały wprowadzone do najnowszej wersji. Nowości te zapewniają jeszcze lepsze przystosowanie tego programu do działań użytkowników, tym samym wpływając na lepsze funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Warto skonsultować i rozważyć zmianę systemu na wersję Comarch ERP XL 2015.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły!