Najnowsza wersja Comarch ERP XL 2015 – zmiany w obszarze Finansów i Księgowości

Obszar finansowo-księgowy jest jedną z integralnych części przedsiębiorstwa – bez względu na jego specyfikę. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi firmy, prawidłowe rozliczanie się z organami skarbowymi oraz rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, to działania wymagające odpowiedniego i właściwego systemu. Comarch doceniając istotę tego obszaru wprowadza nowe udoskonalenia w systemie Comarch ERP XL 2015.

Zmiany jakie zostObszar finansów i ksiegowościały wprowadzone w najnowszej wersji obejmują swym zakresem rozwój funkcjonalności Korekty Podatku Dochodowego (KPD). Uwidacznia się to w zakresie nowej metody generowania zapisów KPD, która umożliwia rejestrowanie zapisów korygujących na kontach pozabilansowych. System dostarcza wygodnych narzędzi związanych z tworzeniem zapisów KPD
w formie dokumentów, których płatności wyrażone są w walucie obcej. Dodatkowo dokonano zmian w dotychczasowych algorytmach obejmujących generowanie korekty kosztów, co jest znacznym ułatwieniem w tym obszarze. Równie istotną zmianą dotyczącą tematyki KPD jest wprowadzenie powiązania pomiędzy elementami dokumentów a dekretami. Rozbudowanie obsługi scenariuszy, w których koszt własny sprzedanych towarów powinien być skorygowany na podstawie nieuregulowanych zobowiązań
jakie są powiązane z dokumentami przyjmującymi rozchodowane towary.

Dobrze opisana dokumentacja to również istotny element wpływający na poprawność i dostępność wybranych obszarów. W nowej wersji systemu ERP XL 2015 rozszerzono funkcje opisu analitycznego dokumentów handlowych. Wprowadzono możliwość przechowywania dokumentów w buforze oraz seryjne wprowadzenia opisu analitycznego na dokumenty zaznaczone na liście.

Powyższe informacje podkreślają znaczne ulepszenia w Comarch ERP XL 2015. Dzięki takim nowościom obszar księgowości i finansów jest bardziej czytelny
dla użytkownika, a tym samym prostszy w obsłudze.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły!