Handel i Logistyka w Comarch ERP XL 2015

Handel i Logistyka w Comarch ERP XL 2015Logistyka i handel to bardzo istotne i cenione działy w każdym przedsiębiorstwie. Są to obszary związane z przepływem produktów.
Uzyskanie odpowiedniej przewagi konkurencyjnej na rynku jest ważnym zadaniem, a zorganizowanie poprawnego procesu logistycznego
jest powiązane z właściwymi rozwiązaniami IT dla przedsiębiorstw. Działania wykonywane w wielu firmach obejmują swym zakresem zagadnienia związane z sprzedażą, przyjmowaniem zamówień oraz ich realizacją. Obszary te są bardzo istotne dla całości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Comarch dbając o odpowiedni przepływ informacji w przedsiębiorstwie jeszcze bardziej dostosowuje swoje oprogramowania do wymagań rynkowych. W ERP XL 2015 wprowadzono kolejne zmiany związane z logistyką i handlem.

Jednym z udoskonaleń jakie pojawiło się w najnowszej wersji 2015, jest wprowadzenie ceny nabycia w obrocie krajowym. Kolejną wprowadzoną zmianą jest podzielenie kosztów dodatkowych na poszczególne elementy, przy uwzględnieniu określonej reguły. Takie rozwiązanie pozwoli na pozyskanie informacji na temat wybranej grupy wyrobów, przy zachowaniu zdefiniowanego kryterium. Przykładowo może to być podział według wartości dostaw, ilości jaka jest dostarczana lub też według wagi produktów, bądź też ceny (brutto lub netto).

Zmiany zostały również wprowadzone w ewidencji przebiegu pojazdów. W najnowszej wersji dodano funkcje obejmujące rozliczanie wydatków związanych z eksploatacją floty samochodowej oraz możliwość dołączenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej przejazd i związane z nim wydatki.

Uwzględnienie wielu pozycji na jednym dokumencie jest kolejną nowością Comarch ERP XL 2015. Dzięki zastosowaniu opcji „Dodaj listę” użytkownik może uwzględnić wiele elementów, obejmujących określone ceny. Listy zamówień, towarów, zleceń produkcyjnych czy też kontrahentów, również zostały wzbogacone o dodatkowe możliwości.
W nowej wersji użytkownik może skorzystać z funkcji dodawania kolumn, a także dostosować wygląd dokumentu do swoich oczekiwań.

Zaprezentowane nowe funkcjonalności związane z obszarem Logistyki i Handlu, zapewnią więcej możliwości każdej firmie. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań IT, przedsiębiorstwo zwiększy niezawodność i efektywność działań dla tych obszarów. Comarch ERP XL 2015 to nowe rozwiązanie dla Twojej firmy, wdrożenie tego systemu znacznie poprawi funkcjonowanie kluczowych działów przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły!