Comarch ERP XL 2015 – zmiany jakie wprowadzono w obszarze produkcji

Najnowsza aktualizacja Comarch ERP XL 2015 wprowadza wiele możliwości w zakresie produkcji, księgowości jak również logistyki.

Obszar produkcji został wzbogacony o nowości obejmujące między innymi sposoby rejestrowania półproduktów. Dzięki takim udoskonaleniom umożliwiono ciągły dostęp do informacji dotyczącej źródła zmian jakie zachodzą w funkcjonalności planów produkcyjnych. Korzystając z tak dostępnych informacji zaplanowanie poszczególnych operacji jest prostsze, ponieważ wiemy jakie ilości półproduktów są możliwe do wykorzystania na danym etapie.

Kolejnym ważnym udoskonaleniem jest wprowadzenie funkcjonalności planów obciążeń gniazd roboczych. Zmiany te wpływają na sprawną ocenę niezbędnych zasobów, tym samym ułatwiając analizę zdolności produkcyjnych firmy. Odpowiednio zastosowane powiązania operacyjne również wpływają, na poprawne podsumowanie realizacji etapów produkcyjnych. Istotną informacją jest to, że w wersji 2015 ukazuje się możliwość powiązań pomiędzy operacjami, dzięki której raportuje się dane na temat poprzedników i następników.

Dążąc do minimalizacji kosztów produkcji, dbamy o właściwe dostosowanie linii produkcyjnej do zmian jakie mogą wystąpić podczas całego procesu. Comarch ERP XL 2015, zapewnia możliwość przeplanowania operacji, dzięki takim usprawnieniom produkcja jest bardziej elastyczna, tym samym bardziej dostosowana do zmieniających
się warunków. W nowym systemie istnieje również edycja terminów planowanej produkcji oraz ilości, na podstawie których generowane są dokumenty opisujące zapotrzebowanie na dany produkt. Wpływa to na szersze możliwości produkcyjne tego systemu.

Ważnym elementem całości działań produkcyjnych jest odpowiednie zaplanowanie poszczególnych zadań we właściwym czasie, aby te zmiany były dobrze widoczne
dla użytkownika, Comarch całkowicie przebudował i dostosował wykres Gantta. W najnowszej wersji śledzenie planu i przebiegu produkcji jest bardziej  czytelne.
Informacje uzyskane z wykresu są prostsze do odczytu. Ostatnim zmienionym elementem, o którym warto wspomnieć jest zwiększenie wydajności wyświetlania drzewa operacji na zleceniu produkcyjnym. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu funkcji zwijania danych na zakładce Procesy.

Powyższy opis prezentuje zmiany wprowadzone w obszarze Produkcji. Kolejny wpis, będzie obejmować szczegółowe informacje na temat nowości w obszarze Finansów
i Księgowości.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły!