Nowa wersja oprogramowania Comarch ERP XL

Już jest dostępna najnowsza wersja oprogramowania dla firm Comarch ERP XL 2014.1. W nowej wersji uwzględniono zmiany w przepisach VAT, wprowadzono także szereg udogodnień m.in. w modułach Produkcja, Logistyka, Księgowość.

Przykładz zmiany nazwy faktury wewnętrznej

Funkcjonalności wynikające z dostosowania systemu do zmian w VAT:

 • W Comarch ERP XL 2014.1. wprowadzono datę powstania obowiązku podatkowego na dokumentach ujmowanych po stronie Rejestru VAT Sprzedaż.
 • Dodano daty: Obowiązek podatkowy, Prawo do odliczenia na dokumentach ujmowanych po stronie Rejestru VAT Zakup.
 • W słowniku kategorii dodano kategorię Moment powstania obowiązku podatkowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia daty Obowiązek podatkowy na dokumentach sprzedaży i zakupu. Może również zdefiniować własną kategorię w celu ustawienia dla danego towaru bądź usługi tzw. szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego.
 • W Comarch ERP XL 2014.1. zmieniono sposób uzupełniania roku i miesiąca ujęcia kwot na deklaracji VAT-7. Na dokumentach sprzedaży parametry te będą ustawiane na podstawie daty Obowiązek podatkowy, a na dokumentach zakupu – na podstawie daty Prawo do odliczenia.
 • Nowa wersja Comarch ERP XL 2014.1. posiada dwie nowe zakładki w rejestrach VAT. Dla dokumentów ujmowanych w rejestrze VAT Sprzedaż, zakładkę Wg obowiązku podatkowego – prezentacja faktur wg daty Obowiązek podatkowy. Dla dokumentów ujmowanych w rejestrze VAT Zakup, zakładkę Wg prawa do odliczenia – prezentacja faktur wg daty Prawo do odliczenia.
 • Z poziomu nowych zakładek rejestru VAT udostępniono standardowe wydruki rejestru.
 • Comarch ERP XL 2014.1. posiada możliwość określenia przyczyny korekty dla faktur korygujących. Do zmian dostosowano wydruki dokumentów. Dodatkowo na wydrukach korekt zbiorczych prezentowane są numery i daty wystawienia dokumentów korygowanych zbiorczą korektą faktur.
 • Zmieniono nazewnictwo dla faktur wewnętrznych i ich korekt oraz dostosowano wydruki dokumentów.

Drukowanie dokumentu

Nowości dla obszaru produkcja w Comarch ERP XL 2014.1:

 • W nowej wersji oprogramowania Comarch ERP XL 2014.1. Wprowadzono możliwość symulacji kosztów wytworzenia danego produktu, z uwzględnieniem kosztów wynikających z technologii oraz kosztów dodatkowych (z możliwością ingerencji w wyliczanie kosztów dodatkowych)
 • Comarch ERP XL 2014.1 daje możliwość zbiorczego raportowania stanu produkcji dla wielu zleceń.
 • Sparametryzowano możliwości podmiany materiałów dla technologii, w oparciu o którą uruchomiona została produkcja.

 

Pozostałe nowości:

 • Dodano funkcjonalność konfiguracji progów ilościowych dla towarów, która pozwala różnicować prezentację ich stanów w aplikacjach satelickich.
 • Rozbudowano możliwość tworzenia raportów towarów konkurencji i dodawania pozycji do listy towarów.
 • Rozszerzono współpracę pomiędzy Comarch Mobile Sprzedaż oraz Comarch ERP XL w zakresie m.in. parametryzacji możliwości edycji istniejących kartotek kontrahentów.
 • Rozszerzono współpracę Comarch ERP Retail, a Comarch ERP XL w zakresie synchronizacji normatywów czy wartości parametru: „Data z magazynowego” dla dokumentów PA/FS.
 • Zintegrowano Comarch ERP 2014.1.1 z aplikacją e-Pracownik. Istnieje możliwość podglądu podstawowych danych pracowników, planowania czasu pracy, obsługi delegacji itd.
 • Wprowadzono zmiany w strukturze bazy usprawniające zarządzanie danymi binarnymi.