Czy wiesz, że w Comarch ERP XL możemy określić, z jaką datą zostanie wygenerowana faktura zbiorcza?

W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów fakturą zbiorczą można objąć wszystkie zrealizowane dostawy lub wykonane usługi na rzecz tego samego podmiotu w danym miesiącu, pod warunkiem jej wystawienia najpóźniej ostatniego dnia miesiąca. W tym przypadku, jako datę zakończenia dostawy lub usługi należy podać datę wykonania ostatniej z nich.

Definicja dokumentuSystem Comarch ERP XL umożliwia wystawieniefaktury zbiorczej zarówno dowygenerowanych w ciągu całego miesiąca WZ/WZE, jak i za pomocą wydań z magazynu(WM, ZWM), z których następnie generowana będzie faktura.

Ponieważ generowanie faktur zbiorczych jest tylko możliwością, a nie obowiązkiem, nie wszyscy użytkownicy systemu ERP je rejestrują. Stąd też zasada ustalania dat na spinaczach lub na dokumentach handlowych generowanych z magazynowych została sparametryzowana na definicjach dokumentu.

Obecnie podczas tworzenia spinacza bądź spinacza korekt system Comarch ERP XL ustala datę sprzedaży, zakupu lub korekty według zasad wskazanych na definicji danego dokumentu.
Data ta jest ustalana: na podstawie najmniejszej lub największej z dat spinanych dokumentów, na podstawie daty pierwszego wskazanego bądź na poziomie daty bieżącej, przy czym typ spinanego dokumentu nie ma znaczenia.

Dodatkowo od wersji Comarch ERP XL 2013.3 sparametryzowana jest też zasada ustalania daty na dokumentach handlowych generowanych z magazynowych. Obecnie system uwzględnia ustawienia z definicji dokumentu dotyczące daty z magazynowego.