Przeczytaj case study z wdrożenia Comarch ERP XL w Grupie Trigon

Grupa Trigon zajmuje się bankowością inwestycyjną oraz zarządzaniem aktywami. Wdrożenie systemu Comarch ERP XL przeprowadzono w czterech spółkach należących do Grupy. Pozwoliło to ujednolicić informacje, dokumenty i procesy biznesowe oraz zmniejszyć koszty prowadzonych działań.
„Nowy system zastąpił kilka niezależnych systemów finansowo-księgowych od różnych dostawców. Pozwoliło to zaoszczędzić czas i zredukować koszty obsługi spółek w zakresie finansów i księgowości. Dzięki wdrożeniu systemu Comarch ERP XL możemy sprawnie kontrolować koszty i uporządkować obieg informacji wewnątrz naszej grupy kapitałowej. Dzięki posiadanym kwalifikacjom programistycznym IT Vision opracowała i wdrożyła dodatkowe funkcjonalności zintegrowane z systemem Comarch ERP XL.”
- mówi Mariusz Rajda
Prokurent, BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A.
Dyrektor Departamentu IT & PM, Prokurent, Trigon Dom Maklerski S.A.,
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Comarch ERP XL w spółkach Grupy Trigon usprawnia pracę w takich obszarach, jak finanse, księgowość, raportowanie, środki trwałe i sprzedaż.
Zobacz case study i poznaj korzyści z wdrożenia!